Công văn vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ năm, 15 Tháng 4 2021 03:33

Công văn 21/LĐLĐ, ngày 12/4/2021 Về việc vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND"