Quyết định Số: 589/QĐ-TLĐ này Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị) In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Chủ nhật, 07 Tháng 9 2014 13:12

Quyết định số: 589/QĐ-TLĐ này Quy định về việc tổ chức Công đoàn Việt Nam tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị)