Công văn Số: 07 /LĐLĐ ngày 19/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ tư, 21 Tháng 1 2015 22:31

Công văn Số:  07 /LĐLĐ ngày 19/01/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố V/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”