Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2015 của LĐLĐ thành phố In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:14

Kế hoạch số 09/KH-LĐLĐ ngày 01/6/2015 của LĐLĐ thành phố V/v tổ chức Hội thi tìm hiểu về “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại” trong công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn năm 2015

Cập nhật ngày Thứ sáu, 05 Tháng 6 2015 03:33