Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9; tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII In
Viết bởi LĐLĐ Quy Nhơn   
Thứ ba, 11 Tháng 8 2015 22:16

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền  Đại hội thi đua yêu nước và kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII