LĐLĐ thành phố Quy Nhơn được biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn được biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn
được biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 – 2015

Tại Hội biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ III (giai đoạn 2010 – 2015) do Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tổ chức, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định về những thành tích xuất sắc trong công tác và xây dựng tổ chức công đoàn thành phố vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố ( đứng thứ nhất bên trái)
nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định

Hiện nay, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn quản lý 214 CĐCS trực thuộc với 7.673 đoàn viên/11.012 CNVCLĐ đang công tác, làm việc tại các cơ quan HCSN, phường, xã, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trường học. Nhiều năm qua, LĐLĐ thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, trong CNVCLĐ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát động sâu rộng các phong trào thi đua. Những kết quả quan trọng đạt được đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn của tổ chức công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ thành phố. Với vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn, trong 5 năm (2010 – 2014), LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nhất là thông qua các hoạt động của “Tháng công nhân” hàng năm đã tạo được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần động viên và phát huy vai trò CNVCLĐ thi đua công tác, lao động sản xuất.

Nhận thức rõ vai trò của thi đua luôn là yếu tố quan trọng, tạo ra động lực và sức mạnh để góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD của đơn vị, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, hướng đến thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của thành phố, 5 năm qua, các cấp công đoàn thành phố liên tục đổi mới nội dung, tập trung vào việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trên tinh thần thiết thực và hiệu quả. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh- Sạch- đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng người CBCC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp duy trì việc tổ chức hằng năm và theo các đợt trọng điểm đã tạo được sự chuyển biến tích cực, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của CNVCLĐ. Kết quả, đã thực hiện 2.389 sáng kiến kinh nghiệm và có 08 đề tài lao động sáng tạo được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận, nhiều công trình sản phẩm đạt chất lượng đã được thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực.

Các phong trào văn hóa, văn nghệ cũng được các cấp công đoàn thành phố quan tâm, tổ chức thường xuyên tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ. Công đoàn các cấp đã chủ động tham gia với chính quyền cùng cấp và chủ doanh nghiệp thực hiện các chính sách có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của CNVCLĐ như: chính sách BHXH, BHTN, BHYT, chính sách khuyến khích cán bộ, CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, các quy định về hợp đồng lao động, định mức lao động, tiền công, tiền lương, thời giờ làm việc, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và chế độ chính sách được tăng cường. Đồng thời, tích cực ủng hộ xã hội từ thiện với số tiền hơn 03 tỷ đồng ; chú trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, trong 5 năm, các CĐCS đã tổ chức 3567 lần thăm hỏi, động viên và gặp mặt tặng quà CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 1.600 triệu đồng; LĐLĐ thành phố tổ chức gặp mặt và trao tặng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn 276 xuất quà với tổng số tiền 82.800.000 triệu đồng, tặng 250 xuất quà với tổng số tiền 12.500.000 triệu đồng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.

Kết quả, 5 năm liên tục, Chi bộ cơ quan LĐLĐ thành phố đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan LĐLĐ thành phố được công  nhận danh hiệu tập thể lao động suất sắc cấp tỉnh. LĐLĐ thành phố vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng 6 cờ thi đua xuất sắc toàn diện và chuyên đề; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, UBMTTQVN tỉnh…

Ánh Nhơn

Những tin mới hơn

Scroll to Top