LĐLĐ thành phố Quy Nhơn phát huy vai trò của Ban nữ công và hoạt động công tác nữ công công đoàn

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn phát huy vai trò của Ban nữ công và hoạt động công tác nữ công công đoàn

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nữ công trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội của địa phương và hoạt động công đoàn, những năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn đối với hoạt động nữ công, góp phần phát huy vai trò của Ban nữ công và đẩy mạnh hoạt động công tác nữ công thành phố.

► Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục

Hàng năm, ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn xây dựng và triển khai chương trình công tác nữ công đến công đoàn giáo dục thành phố và các CĐCS trực thuộc; tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ và bình đẳng giới; chính sách, pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ. Vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ gắn với triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ nhằm tuyên truyền hiệu quả các chế độ chính sách đến với nữ CNVCLĐ. LĐLĐ thành phố chú trọng các hoạt động gắn với chuyên đề nữ công, qua đó giúp nữ CNVCLĐ tự tin khẳng định vai trò của nữ giới trong gia đình và xã hội. Toàn thành phố hiện có 5.259 nữ CNVCLĐ. Nhìn chung, về cơ bản, đội ngũ nữ CNVCLĐ có phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tự lực tự cường, năng động, sáng tạo; nhất số nữ CNVCLĐ trẻ ngày càng tăng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

► Sôi nổi các phong trào trong nữ CNVCLĐ

Trong 6 tháng đầu năm 2016, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức sôi nổi, hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ. Hoạt động nữ công được đẩy mạnh và lồng ghép trong các buổi sinh hoạt công đoàn, các dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), ngày Gia đình Việt Nam (28/06), tạo điều kiện nữ CNVCLĐ trao đổi kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống gia đình. LĐLĐ thành phố tổ chức hội thi “Món ngon cuối tuần” CNVCLĐ thành phố năm 2016, kịp thời cấp phát tài liệu nghiệp vụ và thông tin hoạt động nữ công để Ban nữ công các CĐCS nghiên cứu nội dung triển khai hoạt động; tặng giấy khen cho 18 tập thể và 36 nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2015. Đồng thời, công đoàn giáo dục thành phố và các CĐCS trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho nữ CNVCLĐ. Tiêu biểu như: công đoàn giáo dục thành phố tổ chức hội thi “Công đoàn viên khéo tay”; CĐCS Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn tổ chức thi cắm hoa, sinh hoạt chuyên đề ngày 8/3, tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn tổ chức hội thi ẩm thực; CĐCS các phường xã tích cực phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tham gia Hội thi “Phụ nữ với văn minh đô thị” và nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu, tham quan, dã ngoại… cho nữ CNVCLĐ.

 

Ban Giám khảo Hội thi “Món ngon cuối tuần”

 

Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố

trao giải thưởng Hội thi

Phát huy kết quả đạt được, LĐLĐ thành phố không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung hoạt động, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tích cực tham gia; giám sát và chỉ đạo các cấp công đoàn thành phố thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nữ CNVCLĐ. Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “Để phong trào thi đua nữ CNVCLĐ trên địa bàn thành phố ngày càng sôi nổi, hiệu quả hơn, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống nữ CNVCLĐ, xây dựng kế hoạch chương trình công tác hiệu quả đối với việc vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ trong tình hình mới, qua đó khẳng định vai trò của nữ cán bộ, CNVCLĐ trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội thành phố năm 2016 và những năm tiếp theo”.

Ánh Nhơn

Những tin mới hơn

Scroll to Top