LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Giai đoạn 2015 – 2020, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã phát động sôi nổi các phong trào thi đua, tập trung hướng về cơ sở, động viên đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 5 năm (2015 – 2020) và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 được LĐLĐ thành phố tổ chức sáng ngày 6/7/2020, tại Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 26 tập thể, 51 cá nhân (Trong đó: UBND thành phố Quy Nhơn 4 tập thể, 6 cá nhân; LĐLĐ thành phố Quy Nhơn  22 tập thể, 45 cá nhân ) có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015 – 2020.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua được LĐLĐ thành phố Quy Nhơn triển khai ngày càng sâu rộng và hiệu quả, đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, thi đua học tập nâng cao trình độ tay nghề trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ, cán bộ công đoàn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh và phát triển. Trong 5 năm qua, đã có 3.236 sáng kiến kinh nghiệm và thực hiện được 2 công trình sản phẩm đạt chất lượng cao với tổng trị giá 22,9 tỷ đồng, 1 đề tài được Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng “Lao động sáng tạo”, 1 công nhân lao động được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1.979 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 169 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, ngành, Trung ương; gần 2.000 đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp biểu dương, khen thưởng và 7.917 nữ CNVCLĐ được các cấp khen thưởng, 20 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình CNVC-LĐ thành đạt” các cấp.

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Định

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Giai đoạn 2015 – 2020, LĐLĐ thành phố đã xét khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng, biểu dương 386 tập thể, 1.344 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Riêng LĐLĐ thành phố hàng năm đều được công đoàn cấp trên tặng Bằng khen, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2015), Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2016)… Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của Công đoàn thành phố đã có bước chuyển biến tích cực; việc tuyên truyền, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiên tiến đã góp phần giáo dục và lôi cuốn đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua. Đây không chỉ là động lực quan trọng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng công tác, lao động sản xuất, mà còn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. 

Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quy Nhơn

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các cá nhân

Đồng chí Đỗ Văn Định  – Chủ tịch LĐLĐ thành phố 

Tặng giấy khen của BCH LĐLĐ thành phố cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị điển hình tiên tiến, các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Thủy – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được trong 5 năm qua. Đề nghị để thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tiếp theo, các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả sự chỉ đạo của trung ương, của thành phố và công đoàn cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong CNVCLĐ theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa phong trào thi đua diễn ra một cách thiết thực và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một động lực phấn đấu trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn ngày càng phát triển trong thời kỳ CNH – HĐH và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đỗ Văn Định  – Chủ tịch LĐLĐ thành phố kết luận Hội nghị 

Giai đoạn 2020 – 2025, LĐLĐ thành phố Quy Nhơntiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố; góp phần tạo khí thế, động lực sôi nổi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025Ông Đỗ Văn Định – Chủ tịchLĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết:“Công đoàn thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các Cụm thi đua và các CĐCS trực thuộc đổi mới mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, triển khai phong trào thi đua phù hợp đặc điểm tình hình và điều kiện hoạt động của từng địa phương, đơn vị, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia. Hoạt động công đoàn thành phố vừa giữ vững nguyên tắc, vừa linh hoạt mềm dẻo trong hoạt động thực tế; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền; phát huy trí tuệ, sức mạnh của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top