LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn
tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 (khóa XI) của Đảng
và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015

Sáng ngày 23/5, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015.

 

 

Quang cảnh Hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Thuận –  Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn
Quán triệt nghị quyết và báo cáo chuyên đề năm 2015

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” năm 2015 cho hơn 300 ĐVCĐ, CNVCLĐ ngoài Đảng trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố và các doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “Thông qua Hội nghị này, ĐVCĐ, CNVCLĐ ngoài Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ X đã thông qua; đồng thời đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong việc nâng cao nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó tiếp thu các nội dung để vận dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Lai Xuân

Những tin mới hơn

Scroll to Top