LĐLĐ TP Quy Nhơn tiếp nhận 34 công đoàn cơ sở

LĐLĐ TP Quy Nhơn tiếp nhận 34 công đoàn cơ sở

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

LĐLĐ tỉnh vừa bàn giao cho LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tiếp nhận 34 công đoàn cơ sở với hơn 7.000 đoàn viên công đoàn về trực thuộc LĐLĐ thành phố; nâng tổng số công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn thành phố lên 274 công đoàn cơ sở với hơn 15.000 đoàn viên công đoàn.

Việc chuyển giao các công đoàn cơ sở trên với mục đích sắp xếp, tổ chức lại việc quản lý các công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của tổ chức Đảng và đoàn thể trong cùng một địa phương,

 

 

đơn vị theo phân cấp quản lý của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn, phát huy vai trò của công đoàn cơ sở và quyền làm chủ của công nhân viên chức lao động;

Đ/c Phạm Thị Thanh Tùng – Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP Quy Nhơn (bìa trái)
nhận Quyết định của LĐLĐ tỉnh bàn giao các CĐCS

 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Lai Xuân

Những tin mới hơn

Scroll to Top