Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường phối hợp tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ

Liên đoàn Lao động thành phố tăng cường phối hợp tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ, nhiều năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Ngay từ đầu năm 2015, LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch và hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2015, triển khai đến các cấp công đoàn và người lao động (NLĐ) trên địa bàn. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và các Nghị định, thông tư có liên quan đến hoạt động công đoàn, người lao động; tham gia đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp … thông qua nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện công tác, sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức hàng chục lớp tập huấn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hàng ngàn CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thành phố tổ chức các Hội thi văn nghệ, thể dục thể thao, làm theo lời Bác trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động thành phố chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của thành phố, của quê hương, đất nước; phối hợp với phòng tư pháp thành phố tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người lao động tại các đơn vị…

Quảng cảnh Hội nghị

Riêng trong dịp triển khai các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2015, với chủ đề “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì quyền lợi của người lao động”, LĐLĐ thành phố đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tại doanh nghiệp thu hút cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham dự và đem lại hiệu quả thiết thực; chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ. Chỉ đạo các cụm thi đua, các CĐCS trực thuộc tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp với tình hình thực tế theo từng loại hình với nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; nhiều hoạt động diễn ra tại cơ sở sôi nổi, có chất lượng thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia và cổ vũ. Ngoài ra, việc tuyên truyền thông qua chuyên mục “Quy Nhơn trên đường đổi mới”, truyền thanh công đoàn, website công đoàn thành phố, tỉnh; nhiều tin – bài viết về hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố trên các phương tiện truyền thông cũng đã được sử dụng, khai thác một cách tích cực, hiệu quả; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu và nhân rộng điển hình đã góp phần không nhỏ trong công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức công đoàn thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “Công tác tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ là nhiệm vụ thường xuyên xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức công đoàn thành phố. Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố ngày càng phát triển. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức và tăng cường công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ; triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền  nhằm phổ biến pháp luật liên quan đến người lao động một cách sâu rộng đến cơ sở và CNVCLĐ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của thành phố đề ra; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

Ánh Nhơn

Những tin mới hơn

Scroll to Top