Liên đoàn Lao động TP. Quy Nhơn chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động TP. Quy Nhơn chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Những năm qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được LĐLĐ thành phố Quy Nhơn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằmtập hợp đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh.

 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam lấy năm 2016 là năm phát triển đoàn viên, ngay từ đầu năm LĐLĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch về “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở”. LĐLĐ thành phố đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai phổ biến tuyên truyền về Luật công đoàn, Nghị định 98-CP và kế hoạch 28 của Thành ủy Quy Nhơn thực hiện Chỉ thị 12 của Tỉnh ủy Bình Định nội dung có liên quan đến công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Bằng các giải pháp tích cực đã tổ chức khảo sát lực lượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở để phối hợp với chủ doanh nghiệp tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; trên cơ sở đó đã tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu được LĐLĐ tỉnh giao, đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên tại đơn vị.

 

Các công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động ổn định. LĐLĐ thành phố chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; định hướng nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyển mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Nâng cao chất lượng nguồn lao động, tinh thần trách nhiệm của công nhân lao động.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn còn sâu sát cơ sở để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ cho các công đoàn cơ sở về kỹ năng, nội dung hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn để công đoàn là cầu nối giữa người sử dụng lao động và công nhân lao động, góp phần tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. Từ đó, bước đầu nhận được sự tin tưởng chủ doanh nghiệp tạo sự ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cơ sở hoạt động làm cho đoàn viên tin tưởng gắn bó và yên tâm công tác, sản xuất. LĐLĐ thành phố đã tập trung hướng về cơ sở, lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, công nhân lao động làm đối tượng vận động. Nhờ đẩy mạnh công tác hướng về cơ sở, vì đời sống đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn thành phố đã khẳng định được chức năng, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết:“Thực hiện “Năm phát triển đoàn viên”, LĐLĐ thành phố xây dựng kế hoạch triển khai đến từng công đoàn cơ sở trực thuộc và triển khai các văn bản đến chủ các doanh nghiệp trên địa bàn nội dung có liên quan đến phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở  khu vực ngoài nhà nước. Tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, thường xuyên khảo sát nắm chắc số lượng doanh nghiệp có đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.  

Tính từ đầu năm 2016 đến nay, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã phát triển mới 908/900 đoàn viên, đạt 100,89% kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao (so với cùng kỳ năm 2015 tăng 305 đoàn viên), so với phát triển đoàn viên bình quân hàng năm thực hiện nghị quyết đại hội đạt 181%; thành lập mới 9/4 công đoàn cơ sở, đạt 225 % kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao (bằng so với cùng kỳ năm 2015), so với thành lập công đoàn cơ sở bình quân hàng năm thực hiện nghị quyết đại hội đạt 180%. Hiện nay đang quản lý 7929 đoàn viên và 210 công đoàn cơ sở .

Với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, thời gian tới, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn thường xuyên đổi mới phương thức tiếp cận với doanh nghiệp, tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện với người lao động, thành lập công đoàn cơ sở theo điều kiện thích hợp, tích cực ở mỗi đơn vị; có kế hoạch khảo sát, đánh giá, nâng chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở nhằm giúp công đoàn cơ sở khác phục những khó khăn.

Ánh Nhơn

Những tin mới hơn

Scroll to Top