Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn qua mô hình Cụm thi đua

Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn qua mô hình Cụm thi đua

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, thời gian qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã có nhiều bước đột phá, tập trung thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cho đời sống của đoàn viên, người lao động, từ đó góp phần củng cố, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Trong đó, hiệu quả từ mô hình phân Cụm thi đua các CĐCS trực thuộc đã tạo động lực đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ông Đỗ Văn Định – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “LĐLĐ thành phố xác định muốn có phong trào thi đua đồng bộ thì cần làm tốt công tác

phân Cụm thi đua CĐCS hợp lý theo từng loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khối trường học. Phân công Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua phù hợp với đặc điểm của Cụm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị, xây dựng tiêu chí thi đua, tổ chức ký kết thi đua, đăng ký thi đua và bình xét thi đua trong Cụm. Trưởng Cụm, Phó Trưởng Cụm có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung giao ước, chương trình, kế hoạch và tổ chức hoạt động của Cụm thi đua”. Theo đó, Cụm thi đua CĐCS khối đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp có 7 Cụm thi đua; Cụm thi đua CĐCS khối trường học có 7 Cụm thi đua. Đây là việc làm thiết thực nhằm phát huy tối đa việc phối hợp giữa các CĐCS trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhất là tạo điều kiện để giao lưu học tập kinh nghiệm, lựa chọn những vấn đề trao đổi, hoạt động cụ thể nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, trường học.

Sôi nổi các hoạt động của Cụm thi đua

Phạm Thị Hạnh – Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Công viên cây xanh & Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn, Phó trưởng Cụm Cụm thi đua số 7 trực thuộc LĐLĐ thành phố cho biết: “Với việc phân Cụm thi đua, các đơn vị phát huy được tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm, xây dựng chương trình và nội dung cụ thể, thiết thực, ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn đề ra”. Nhìn chung, các Cụm thi đua đã đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, chú trọng đổi mới phương thức hoạt động; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, gương điển hình tiên tiến; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn; đặc biệt là công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức đa dạng, đáp ứng với nhu cầu thực tế của CNVCLĐ đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ. CĐCS đã góp phần cùng với chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học ngày càng vững mạnh. Riêng năm 2018, các Cụm thi đua CĐCS trực thuộc đã tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, như: giải bóng bàn, trưng bày và triển lãm cây cảnh với chủ đề “Nét đẹp thiên nhiên”, hội thi các trò chơi dân gian, hội thao CNVCLĐ, tổ chức giao lưu, tham quan dã ngoại cho công đoàn viên tiêu biểu, hội thi tiếng hát hay CNVCLĐ, hội thi tiếng hát đoàn viên công đoàn khối trường học…, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia giao lưu, cổ vũ phong trào.

Trước khó khăn, thách thức và thời cơ khi Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực, tổ chức công đoàn thành phố quyết tâm giữ vững, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn Việt Nam trong bối cảnh mới. Các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấyngười lao độnglàm trung tâm để tổ chức hoạt động; là đại diện cho nguyện vọng chính đáng củangười lao động, mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng củangười lao động…, thu hút đông đảo CNVCLĐ tích cực thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chuyên môn và lao động sản xuất; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Lai Xuân

Những tin mới hơn

Scroll to Top