Nét nổi bật trong công tác thi hành án dân sự của Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn.

Nét nổi bật trong công tác thi hành án dân sự của Công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Thực hiện Chỉ thị số: 54CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 29/01/2015 của Thành ủy Quy Nhơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố; Công văn số 703/UBND-NC ngày 08/4/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố”; ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành công đoàn đã ký Quy chế phối hợp và giao ước thi đua giữa Chính quyền và Công đoàn. Theo đó, từng đoàn viên công đoàn đã tích cực hưởng ứng và đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm.

Năm 2016, mặc dù Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn thụ lý giải quyết lượng án lớn về việc và tiền, cụ thể: tổng số việc thụ lý trong năm là: 2.730 việc, trong đó án tồn năm trước chuyển sang là: 775 việc, thụ lý mới trong năm là: 1.955 việc; tổng số tiền thụ lý trong năm là 378.887.004.000 đồng, trong đó tiền tồn năm trước chuyển sang là: 90.863.035.000 đồng, thụ lý mới trong năm là: 288.013.969.000 đồng; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, Thành ủy, HĐND – UBND thành phố, sự phối hợp chặc chẽ của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của địa phương và nhất là sự nỗ lực, phấn đấu của đoàn viên, công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố, nên trong năm 2016, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể: đã giải quyết xong 1.803 việc, đạt tỷ lệ 91,1%, vượt 18,1% chỉ tiêu cấp trên giao; trong năm đã giải quyết được số tiền 74.917.521.000, đồng đạt tỷ lệ 36,6% ,vượt chỉ tiêu cấp trên giao 3,6%. Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng được thực hiện tương đối đồng bộ.Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo về thi hành án dân sự đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nhiều vụ việc phức tạp được thi hành, tạo được niềm tin của cấp ủy và nhân dân đối với Ngành thi hành án dân sự.

Đạt được kết quả trên, phần lớn là nhờ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, sự phối hợp nhịp nhàng của chính quyền với công đoàn cơ sở của đơn vị đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc đạt hiệu quả cao. Thực hiện nghiêm túc việc chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, người lao động; đảm bảo chế độ tiền lương, nâng bậc lương theo quy định và điều kiện làm việc cho cán bộ công chức.Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi cả diện rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thi đua cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…, tạo động lực thúc đẩy cán bộ công chức đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thời gian tới, công đoàn cơ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phốtuyên truyền vận động đoàn viên, cán bộ công chức phát huy hiệu quả công việc, đóng góp thiết thực hoàn thành nhiệm vụ công tác của đơn vị.

Ánh Nhơn 

Những tin mới hơn

Scroll to Top