Thẩm định tập sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn” thành phố Quy Nhơn

Thẩm định tập sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn” thành phố Quy Nhơn

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Quy Nhơn vừa thẩm định thông qua việc cho ra mắt tập sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn” thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1930 – 2015). Tạp chí công đoàn Bình Định đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố về một số nội dung của tập sách.

 

 

Quang cảnh Hội đồng thẩm định

Phóng viên: Thưa ông! Ông có thể cho biết mục đích của việc xuất bản tập sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn” thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1930 – 2015)?

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Quy Nhơn đã không ngừng củng cố tổ chức, phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp của giai cấp công nhân, giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập sách là ấn phẩm đặc biệt, công trình thiết thực hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Quy Nhơn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 – 2022), là niềm tự hào và lòng kính trọng đối với nhiều thế hệ cán bộ công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Quy Nhơn qua các thời kỳ.

Phóng viên: Công tác chuẩn bị thực hiện biên soạn tập sách được LĐLĐ thành phố Quy Nhơn triển khai như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: Năm 2013 – năm đầu nhiệm kỳ Công đoàn thành phố khóa VIII, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã triển khai thực hiện việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh có liên quan làm cơ sở cho việc biên soạn tập sách này và được Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bình Định thống nhất. Sau đó, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, tổ biên tập, ban biên soạn; tổ chức nhiều cuộc trao đổi, tọa đàm, hội thảo khoa học, gặp gỡ nhân chứng qua các thời kỳ hoạt động của tổ chức công đoàn Quy Nhơn nhằm đảm bảo tính chính xác, khoa học và chất lượng của tập sách.

Phóng viên: Những nội dung cơ bản nào được trình bày trong tập sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn” thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1930 – 2015)?

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: Nội dung cơ bản của tập sách là khái quát lại sự hình thành, quá trình phát triển và đấu tranh cách mạng vẻ vang kể từ khi đội ngũ công nhân lao động và công đoàn Quy Nhơn được thành lập cho đến năm 2015. Trong đó, nổi bật là tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, anh dũng của công nhân, lao động và tổ chức công đoàn Quy Nhơn; rút ra một số bài học kinh nghiệm trong hoạt động công đoàn ở thời kỳ đổi mới. Với 85 năm xây dựng và phát triển, tập sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn” thành phố Quy Nhơn sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh của hoạt động công đoàn Quy Nhơn qua các thời kỳ cùng những lát cắt về mặt thời gian gắn với sự vận động chung của lịch sử, xã hội đất nước.

Phóng viên: Việc ra mắt và giới thiệu tập sách đến đông đảo độc giả có ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: Đây là công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa thực tiễn, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động thành phố Quy Nhơn về truyền thống cách mạng vẻ vang qua từng giai đoạn lịch sử của tổ chức công đoàn Quy Nhơn; củng cố niềm tin, tiếp tục nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động thành phố, quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả hoạt động công đoàn trong chặng đường mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phóng viên: Xin ảm ơn ông!

Ông Võ Thượng Lân – nguyên Chủ tịch Công đoàn thành phố Quy Nhơn khóa VI, VII bày tỏ niềm xúc động: “Công trình nghiên cứu này lần đầu tiên được LĐLĐ thành phố Quy Nhơn nhiệm kỳ VIII đứng ra thực hiện. Đây là một công trình khoa học lịch sử có giá trị, được biên soạn công phu, phản ảnh trung thực, khách quan, toàn diện những chặng đường lịch sử vẻ vang của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn Quy Nhơn qua các thời kỳ.

Ánh Nguyệt (thực hiện)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHÁT BIỂU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TẬP SÁCH

Những tin mới hơn

Scroll to Top