Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Ngày 08/7, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt của thành phố. Dự và chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy.

 

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ thành phố; các đồng chí nguyên là: Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy; các đồng chí Báo cáo viên cấp thành phố; các đồng chí Trưởng và Phó các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận, hội đoàn thể và lãnh đạo hội đặc thù thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thành ủy và đồng chí Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã; lãnh đạo.  

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn giới thiệu nội dung Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;  đồng chí Nguyễn Thị Bích Hoa – Ủy viên BTV, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020; đồng chí Nguyễn Kim Sang – UV BTV, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của thành phố nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên tham gia lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lần này sẽ viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 3 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; Liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới./.

VPTU

Những tin mới hơn

Scroll to Top