Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Vừa qua,  Thành ủy Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015. Tham dư Hội nghị: đồng chí Nguyễn Thị Thơm – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thanh Nhất – Trưởng bộ phận chuyên trách giúp việc thực hiện Chỉ thị 03; đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; thành viên Bộ phận giúp việc của Thành ủy; đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy;đại diện lãnh đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thành ủy, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã; các tập thể, cá nhân tiêu biểu …

 

Quang cảnh Hội nghị

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

trình bày Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo nêu rõ 5 năm qua, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay“, xác định 8 nội dung công việc cần tập trung chỉ đạo tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác trong mọi hoạt động của cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.Hầu hết cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác phấn đấu trong học tập, công tác, rèn luyện đạo đức, lối sống, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; duy trì tốt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp không ngừng được nâng lên.

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu trình bày tham luận tại Hội nghị như: Đảng bộ Cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố: Xây dựng các phong trào thi đua với các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ Cơ quan chính quyền thành phố: Trung thực, trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và nhân dân. Ngành giáo dục thành phố: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Ngành y tế thành phố: Học tập Bác, nêu cao tinh thần y đức trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đảng bộ phường Quang Trung: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường… đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Thệ – Đảng viên Đảng bộ Quân sự thành phố với sáng kiến “Máy bia tạo giả sóng gió huấn luyện kỹ thuật bờ bắn biển” đạt giải Ba tại Hội thi giải pháp sáng kiến kỹ thuật lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định và là sáng kiến loại I cấp Quân khu, được chọn tham gia thi cấp Bộ, 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; đồng chí Đỗ Phương Anh – Giáo viên trường THPT Trần Cao Vân với thành tích giải Nhất trong Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” ở tỉnh Quảng Nam và Trường Đại học khoa học Huế, giải Ba trong việc tham gia báo cáo Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ IX năm 2015, là thành viên thực hiện Chương trình nghiên cứu Quốc gia năm 2015 (NAFOTEC) với dự án “Nghiên cứu và chế tạo thiết bị thủy âm trên vật liệu gốm PMN – PZT”; đồng chí Văn Ngọc Loan – Đảng viên Chi bộ 7, Đảng bộ phường Lê Hồng Phong đã tự nguyện hàng tháng trích 600.000 đồng hỗ trợ cho các hoạt động của khu vực; đồng chí Nguyễn Phi Long – Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ phường Hải Cảng nhận đỡ đầu cho cháu Ngọc Thiện là học sinh lớp 7, mồ côi cả cha lẫn mẹ, mỗi tháng hỗ trợ 200.000 đồng và 5 tập vở cho đến khi học hết Trung học phổ thông…

Cùng với việc triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố đã phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên, cổ vũ nhiều tập thể và cá nhân điển hình; Tại Hội nghị Ban thường vụ Thành ủy đã biểu dương, khen thưởng 24 tập thể và 64 cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

tặng giấy khen cho các tập thể tiêu biểu  

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

tặng giấy  khen cho các cá nhân tiêu biểu

Đ/c Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn

phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn nêu rõ:

Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị của thành phố Quy Nhơn đã chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực, đó là:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đã được tiến hành khẩn trương, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch số 21-KH/TU thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hàng năm trong chương trình công tác, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đều xác định nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chuyên đề năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh trên địa bàn thành phố. Qua 5 năm triển khai thực hiện, các ngành, các địa phương, đơn vị trong thành phố đã có nhiều hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực về học tập, nhận thức và từng bước tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của đơn vị mình; xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị phù hợp với nội dung các chuyên đề hàng năm và nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp để cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện và xem đây là cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc tổ chức thành công đại hội các tổ chức cơ sở đảng và Đại hội Đảng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã có tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền.

Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và tinh thần, thái độ học tập, rèn luyện nghiêm túc của mỗi cán bộ, đảng viên theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Quy Nhơn sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại và sẽ gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Quy Nhơn ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 VPTU

Những tin mới hơn

Scroll to Top