THÀNH ỦY QUY NHƠN TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 (KHÓA VIII)

THÀNH ỦY QUY NHƠN TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 (KHÓA VIII)

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Sáng 08/8/2017, tại Hội trường Thành ủy, Thành ủy Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Cao Thắng – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thành viên BCĐ 642 Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị: đồng chí Nguyễn Văn Dũng – UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quy Nhơn; đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư

Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Ngô Hoàng Nam – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Đình Kha – Phó Bí thư Thành ủy. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo của Thành ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Mặt trận, hội, đoàn thể thành phố; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; phóng viên Báo, Đài tỉnh, thành phố đến dự và đưa tin. 

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo

Theo báo cáo, từ năm 2012 đến nay Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố đã cử 612 đồng chí đi đào tạo về chuyên môn và lý luận chính trị; đồng thời cử 7.994 lượt cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng trên các lĩnh vực. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ động xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức 03 lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ đương chức và dự nguồn của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và phường xã. Qua đó đã tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của thành phố theo các chỉ tiêu đề ra trong Đề án của Thành ủy.

Từ năm 2009 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XI, khóa XII và khóa XIII) đã thống nhất giới thiệu 09 cán bộ ứng cử và bổ nhiệm 61 cán bộ cấp trưởng, cấp phó các phòng, ban, đơn vị thành phố; đã luân chuyển 37 trường hợp là cán bộ trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố và cán bộ chủ chốt của phường xã.

Trong thời gian qua, việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng đã giúp cho thành phố dần khắc phục được những hạn chế trong công tác cán bộ, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ và là cơ sở quan trọng giúp cho công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử ngày càng đi vào nền nếp, phát huy được trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và lựa chọn được những người có phẩm chất đạo đức, uy tín, trình độ năng lực vào vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp.  

Đồng chí Phan Cao Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh, thành viên BCĐ 642 Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Phan Cao Thắng đã đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được; những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian đến: Thành ủy và các cấp ủy cần tăng cường đổi mới phong cách, lề lối làm việc trong các cơ quan và địa phương phường, xã; tổ chức thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; chú trọng công tác cán bộ, đánh giá công tác xây dựng quy hoạch, phê duyệt quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ trọng yếu bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc quy trình hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với nhiệm kỳ của cấp ủy, HĐND các cấp.

Đ/c Nguyễn Văn Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh những kết quả đạt được và nhìn nhận một số tồn tại trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII các cấp ủy Đảng thành phố và cơ sở trong thời gian qua; Đồng thời đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; Kịp thời cụ thể hóa quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ; thực hiện phân công, phân cấp một cách hợp lý, đồng thời thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát; Các cơ quan làm công tác cán bộ của thành phố cần nghiên cứu, tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng chính sách thu hút, sử dụng nhân tài vào những lĩnh vực quan trọng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố…

                                                                                                                                                            VPTU

Những tin mới hơn

Scroll to Top