Công văn vận động ĐVNLĐ tham gia các cuộc thi trực tuyến do Tổng Liên đoàn và UBND tỉnh tổ chức, kèm theo hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Công văn vận động ĐVNLĐ tham gia các cuộc thi trực tuyến do Tổng Liên đoàn và UBND tỉnh tổ chức, kèm theo hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”

Số kí hiệu

27/LĐLĐ

Ngày ban hành

15-11-2023

Thể loại

Cơ quan ban hành

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tìm kiếm văn bản

Thời gian ban hành
Chọn ngày
Lĩnh vực
Thể loại
Tình trạng
Cơ quan ban hành
Scroll to Top