Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và đề nghị khen thưởng năm 2023, các biểu mẫu kèm theo

Công văn về việc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn và đề nghị khen thưởng năm 2023, các biểu mẫu kèm theo

Số kí hiệu

21/LĐLĐ

Ngày ban hành

16-10-2023

Thể loại

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tìm kiếm văn bản

Thời gian ban hành
Chọn ngày
Lĩnh vực
Thể loại
Tình trạng
Cơ quan ban hành
Scroll to Top