Công văn về việc thực hiện thu, nộp đoàn phí công đoàn và trích đóng 2% kinh phí công đoàn năm 2023

Công văn về việc thực hiện thu, nộp đoàn phí công đoàn và trích đóng 2% kinh phí công đoàn năm 2023

Số kí hiệu

29/LĐLĐ

Ngày ban hành

04-12-2023

Thể loại

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tìm kiếm văn bản

Thời gian ban hành
Chọn ngày
Lĩnh vực
Thể loại
Tình trạng
Cơ quan ban hành
Scroll to Top