Thông báo về việc kiểm tra, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm 2023

Thông báo về việc kiểm tra, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở năm 2023

Số kí hiệu

05/TB-LĐLĐ

Ngày ban hành

16-10-2023

Thể loại

Cơ quan ban hành

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tìm kiếm văn bản

Thời gian ban hành
Chọn ngày
Lĩnh vực
Thể loại
Tình trạng
Cơ quan ban hành
Scroll to Top