Thông báo về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố

Thông báo về việc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn tại các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố

Số kí hiệu

03/TB-UBKT

Ngày ban hành

16-10-2023

Thể loại

Cơ quan ban hành

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tìm kiếm văn bản

Thời gian ban hành
Chọn ngày
Lĩnh vực
Thể loại
Tình trạng
Cơ quan ban hành
Scroll to Top