V/v vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023

V/v vận động đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023

Số kí hiệu

số 42/LĐLĐ

Ngày ban hành

31-07-2023

Thể loại

Cơ quan ban hành

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tìm kiếm văn bản

Thời gian ban hành
Chọn ngày
Lĩnh vực
Thể loại
Tình trạng
Cơ quan ban hành
Scroll to Top