Thực hiện chỉ thị số 29-CT/TW Quy Nhơn đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện chỉ thị số 29-CT/TW Quy Nhơn đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Cùng với việc phát động sâu rộng các phong trào thi đua, những năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã luôn quan tâm đến việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động đẩy mạnh phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)” trong CNVCLĐ, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của phong trào được công đoàn thành phố chú trọng tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa trong việc duy trì, thực hiện phong trào, xây dựng văn hóa ATVSLĐ tại nơi làm

việc, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, đẩy mạnh công tác phối hợp trong kiểm tra, giám sát và điều tra tai nạn lao động. Các cấp công đoàn thành phố tăng cường phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức, thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về ATVSLĐ và sôi nổi hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đảm bảo an toàn, năng suất, tiết kiệm; nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn viên; huấn luyện ATVSLĐ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ; trồng cây xanh, dọn dẹp sạch đẹp nơi làm việc, công trình, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất…

Quy Nhơn đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong doanh nghiệp

Với 230 CĐCS trực thuộc, trong đó có 118 CĐCS thuộc loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập với hơn 6.500 lao động, nên công tác ATVSLĐ được LĐLĐ thành phố quan tâm thường xuyên, liên tục và lâu dài, gắn việc triển khai thực hiện ATVSLĐ với việc thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. Hàng năm, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn xây dựng các kế hoạch triển khai và tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, chỉ đạo các Cụm thi đua, CĐCS trực thuộc cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch phù hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phối hợp chính quyền tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào. Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố cho biết: “Nhân dịp Tháng hành động ATVSLĐ hàng năm, LĐLĐ thành phố đều phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố lựa chọn các dooanh nghiệp có cơ sở sản xuất trên địa bàn tham mưu UBND thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp về thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và ATVSLĐ. qua đó đã từng bước nâng cao trách nhiệm và ý thức thực hiện của các DN trong công tác ATVSLĐ. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra cũng đã kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật ATVSLĐ, kiến nghị người sử dụng lao động về các nguy cơ rủi ro, không đảm bảo an toàn lao động và yêu cầu khắc phục, thực hiện ngay các biện pháp phòng ngừa đảm bảo ATVSLĐ theo quy định” .

Đ/c Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Quy Nhơn (người đứng)

phát biểu tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc do hệ thống văn bản pháp luật về ATVSLĐ còn chồng chéo, công tác ATVSLĐ đối với khu vực lao động tự do chưa cụ thể; quy định về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vẫn còn nhiều bất cập; một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến sự an toàn của NLĐ nên chưa quan tâm đúng mức kinh phí dành cho việc thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, trang cấp bảo hộ lao động cho NLĐ; lực lượng an toàn vệ sinh viên, ở các doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu, bài bản về công tác ATVSLĐ… Do vậy, để công tác ATVSLĐ ngày càng trở thành thói quen, thành nếp “văn hóa” hằng ngày, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục chủ động phối hợp triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ một cách bài bản, có hiệu quả hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Phạm Thị Thanh Tùng cho biết thêm: Thời gian tới, LĐLĐ thành phố tiếp tục tích cực phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, NLĐ và người sử dụng lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo ATVSLĐ; thực hiện tốt phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, gắn với việc thực hiện Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành, nghị quyết, chỉ thị… về công tác ATVSLĐ; tiếp tục củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ ATVSV để thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động ATVSLĐ ở cơ sở, nhằm hạn chế tối đa tai nạ lao động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và năng suất lao động”.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top