Ban Chấp hành khóa X

Ban Chấp hành khóa X

Phạm Thị Thanh Tùng
Chức vụ: Chủ tịch
Năm sinh: 17/12/1972
Điện thoại cơ quan: 0256 3822 399
Nguyễn Thị Hoài Mộng Thủy
Chức vụ: Phó Chủ tịch
Năm sinh: 10/6/1977
Điện thoại cơ quan: 0256 3822 399
Lý Chiêu Hòa
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng phòng GD & ĐT thành phố
Năm sinh: 20/01/1970
Điện thoại cơ quan:
Trần Thị Trâm Anh
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐCS Cty CP Môi trường Bình Định
Năm sinh: 15/10/1976
Điện thoại cơ quan:
Nguyễn Thị Xuân
Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Kế toán LĐLĐ thành phố
Năm sinh: 10/8/1988
Điện thoại cơ quan: 0256 3822 399
Phan Tuấn
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng phòng Kinh tế thành phố
Năm sinh: 14/12/1968
Điện thoại cơ quan:
Trịnh Thị Diễn
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành, Chuyên viên LĐLĐ thành phố
Năm sinh: 10/10/1986
Điện thoại cơ quan: 0256 3822399
Trương Công Hoàng
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch CĐCS Công ty Cp Phú Tài
Năm sinh: 08/7/1974
Điện thoại cơ quan:
Trịnh Ngọc Cường
Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành, Chủ tịch CĐCS phường Nguyễn Văn Cừ
Năm sinh: 30/9/1980
Điện thoại cơ quan:
Châu Hồng Tâm
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS Trung tâm VH - TT- TT thành phố
Năm sinh: 01/02/1974
Điện thoại cơ quan:
Trương Thanh Ngà
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Năm sinh: 23/01/1969
Điện thoại cơ quan:
Nguyễn Thị Huệ Trân
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS Ban quản lý chợ Đầm Đống Đa QN
Năm sinh: 19/10/1970
Điện thoại cơ quan:
Nguyễn Trần Thanh Nhật
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS trường THCS Lê Hồng Phong
Năm sinh: 10/4/1984
Điện thoại cơ quan:
Nguyễn Thị Minh Thảo
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS trường MG Hương Sen
Năm sinh: 06/12/1986
Điện thoại cơ quan:
Phạm Thị Hạnh
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS Cty CP CVCX & CS đô thị Quy Nhơn
Năm sinh: 27/7/1974
Điện thoại cơ quan:
Đỗ Văn Định
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS Cơ quan Đảng thành phố
Năm sinh: 05/12/1974
Điện thoại cơ quan:
Nguyễn Văn Thiêm
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS xã Nhơn Hải
Năm sinh: 10/02/1980
Điện thoại cơ quan:
Hoàng Đoàn Thủy
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS trường TH Ngô Mây
Năm sinh: 26/3/1978
Điện thoại cơ quan:
Nguyễn Hoàng Lam
Chức vụ: Ủy viên BCH, Chủ tịch CĐCS Tổng Công ty Pisico
Năm sinh: 28/11/1978
Điện thoại cơ quan:
Scroll to Top