Hướng dẫn kèm mẫu biểu xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2024

Hướng dẫn kèm mẫu biểu xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2024

Số kí hiệu

01/HD-LĐLĐ

Ngày ban hành

24-10-2023

Thể loại

Lĩnh vực

Cơ quan ban hành

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Đang cập nhật...

Số kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Tìm kiếm văn bản

Thời gian ban hành
Chọn ngày
Lĩnh vực
Thể loại
Tình trạng
Cơ quan ban hành
Scroll to Top