Tổng quan tình hình phát triển kinh tế – xã hội thành phố Quy Nhơn năm 2023

Tổng quan tình hình phát triển kinh tế – xã hội thành phố Quy Nhơn năm 2023

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

        Năm 2023, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 – 2025. Với quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 là tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 05 năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Quy Nhơn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của các phòng, ban, đơn vị thành phố, các hội – đoàn thể thàn phố và UBND các phường, xã, sự ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phấn đấu vươn lên và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế – xã hội của thành phố tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được thực hiện hiệu quả. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp tích cực của lực lượng công nhân, viên chức, lao động thành phố và hoạt động công đoàn thành phố.

CNLĐ thành phố tích cực đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất giỏi 

      Kinh tế thành phố trong năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất ước đạt 59.559,7 tỷ đồng, tăng 7,59% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 3.651,040 tỷ đồng, đạt 113,35% so dự toán năm; phát triển về du lịch có bước tăng trưởng mạnh mẽ, thành phố ước đón 4.500.630 lượt khách du lịch, tăng 21,4% với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 14.900 tỷ đồng, tăng 126,2.% so với cùng kỳ. Cùng với đó, thành phố tập trung làm tốt công tác ngoại giao gắn với phát triển kinh tế, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

Phạm Thị Thanh Tùng – Chủ tịch LĐLĐ thành phố biểu dương, khen thưởng những điển hình tiêu biểu

      Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, thành phố chú trọng tăng cường và giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng yếu; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.  Thành phố Quy Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn, hướng đến xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển; tiếp tục cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục – đào tạo tiếp tục được tăng cường; công tác cải cách hành chính được nâng cao, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ sự phát triển thành phố. Chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, đẩy mạnh nền tảng số trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp thành phố được nâng cao.

      Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm dự báo bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

      Với những tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của thành phố, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động thành phố tiếp tục nỗ lực, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đóng góp có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xứng tầm vị thế và tạo sự phát triển bứt phá vượt bậc của Quy Nhơn trong chặng đường tiếp theo.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top