Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn tham dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề 2024-2025

Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn tham dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề 2024-2025

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

     Sáng ngày 11/4/2024. Liên đoàn lao động tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2024-2025. “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung” và nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại Liên đoàn Lao động thành phố Quy Nhơn có hơn 300 cán bộ công đoàn cơ sở tham dự.

Quang cảnh hội nghị

     Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn đã được quán triệt, truyền đạt các nội dung trọng tâm trong chuyên đề năm 2024-2025 đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước để tổ chức các phong trào thi đua sát với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; Các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, phấn đấu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền trung.  và chuyên đề giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm ba phần: truyền thống vẽ vang của Đảng cộng sản Việt Nam hơn chín mươi bốn năm qua;    Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đaọ của Đảng cộng sản Việt Nam;    phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 20230, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

     Kết thúc Hội nghị, các cán bộ công đoàn đã tiến hành làm bài thu hoạch bằng hình thức quét mã QR để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến một số nội dung cơ bản trong chuyên đề và nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

     Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cán bộ công đoàn nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin sắc son về Đảng quang vinh, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đồng bộ từ nhận thức đến hành động của cán bộ công đoàn, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Tác giả: Trịnh Diễn

Những tin mới hơn

Scroll to Top