Biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email


Trong 2 năm qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn thành phố.Việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề năm 2022 được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo, có sức lan tỏa sâu rộng…

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động do LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức, TP Quy Nhơn có 2 cá nhân được LĐLĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng.

02 cá nhân (từ phải sang) là đoàn viên trực thuộc các cấp công đoàn TP

Bà Nguyễn Thị Hoài Mộng Thuỷ – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung quan trọng đã được các cấp Công đoàn thành phố Quy Nhơn triển khai tích cực và đã tạo được những bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, CNVCLĐ. Việc học tập và làm theo Bác luôn được các cấp công đoàn gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước”.

Lai Xuân

Những tin mới hơn

Scroll to Top