CNVCLĐ thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Quy Nhơn lần thứ IX

CNVCLĐ thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Quy Nhơn lần thứ IX

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Trong không khí sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Quy Nhơn lần thứ IX, hướng tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIII, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo các Cụm thi đua, các CĐCS trực thuộc phát động sâu rộng và hiệu quả trong CNVCLĐ thành phố ra sức thi đua, tích cực tham gia và hưởng ứng sôi nổi các hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn thành phố Quy Nhơn ngày càng vững mạnh.

Đại hội Công đoàn thành phố Quy Nhơn lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 – 2022) là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp

công nhân và tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới, đóng góp xứng đáng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là dấu mốc rất có ý nghĩa đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

Với những chương trình hành động cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn thật sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Hoạt động công đoàn toàn thành phố đã tập trung vào việc thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức, năng động, sáng tạo, có bản lĩnh, tâm huyết và có uy tín trong CNVCLĐ, đóng góp xứng đáng và biểu thị tấm lòng nhiệt huyết của tổ chức công đoàn đối với sự nghiệp phát triển KT-XH của thành phố. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các Cụm thi đua, các CĐCS trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng người cán bộ công chức “Trung thực, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia với nhiều hình thức.

 

Liên đoàn Lao động Quy Nhơn đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của tổ chức công đoàn thành phố trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cụm thi đua, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Nội dung thi đua được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng theo từng chuyên đề, từng đợt gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục của nội dung thi đua với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng trong CNVCLĐ, đưa phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố ngày càng sôi nổi và hiệu quả.

Phát huy trí tuệ và nội lực, tinh thần đoàn kết của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Quy Nhơn lần thứ IX, tổ chức công đoàn và CNVCLĐ thành phố quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xây dựng công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh, góp phần đưa thành phố Quy Nhơn ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                             Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top