Công đoàn Quy Nhơn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Công đoàn Quy Nhơn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã tuyên truyền, triển khai đến các cấp công đoàn thành phố tổ chức thực hiện sâu rộng và hiệu quả trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Trên cơ sở đó, các CĐCS trực thuộc đã triển khai phong trào với nhiều nội dung phong phú, cách làm hay, sáng tạo, góp phần đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố ngày càng sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đẩy mạnh các hoạt động vì người lao động

Căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 đi dần vào nề nếp, trở thành hành động tự giác, hạn chế biểu hiện hình thức…. LĐLĐ đã tổ chức hội nghị triển khai những nội dung chủ yếu về việc học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtheo nhiệm kỳ 2015-2020 và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” cho gần 500 đoàn viên, CNVCLĐ…. Việc học tập và làm theo Bác Hồ đã được các cấp công đoàn thành phố gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, trở thành việc làm thường xuyên, trong đó có hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn thành phố đã trao tặng 242 suất quà cho CNVCLĐ bị thiệt hại trong đợt mưa lũ năm 2016, có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 119.900.000 đồng; tổ chức cho 90 CNVCLĐ khó khăn tham gia chương trình “Tết sum vầy” và nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên, CNVCLĐ…

Tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Các cấp công đoàn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, NLĐ. Phong trào đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp công đoàn và đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng. Từ phong trào học tập và làm theo Bác, nhiều điển hình tập thể, cá nhân đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác, lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua các phong trào thi đua đã có hàng trăm giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài lao động sáng tạo được đăng ký, xét duyệt và công nhận. Tại lễ phát động “Tháng công nhân” năm 2017, có 06 CNVCLĐ tiêu biểu được UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 40 CNVCLĐ tiêu biểu được UBND thành phố và LĐLĐ thành phố tặng Giấy khen. LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã trao tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 45 cá nhân; 1 tập thể và 1 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Quang cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết

Ông Đỗ Văn Định – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: Với những bước đi, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, đoanh nghiệp, các cấp công đoàn thành phố đã tự giác học tập và làm theo tấm gương của Bác với những cách làm sâu sát với nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị, đưa Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và CNVCLĐ thành phố”.Việc đẩy mạnh học và làm theo tấm gương của Bác đã góp phần quán triệt đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ thành phố nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ thành phố.

Ánh Nhơn

Những tin mới hơn

Scroll to Top