Đại hội Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố

Đại hội Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Đại hội Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố

lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020


Sáng ngày 05/5, tại Hội trường Thành ủy Quy Nhơn Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020; nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Đại hội XII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII. Đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đ/c Trần Thị Như Hoa – Bí thư Đảng ủy cơ quan

Khai mạc Đại hội

Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2013 theo Quyết định số 628-QĐ/TU, ngày15/3/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn; Đảng bộ có 6 chi bộ trực thuộc, với 44 đảng viên. Với mô hình Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể gồm nhiều cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ của Mặt trận, đoàn thể quy định lúc đầu có nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị chung đến các chi bộ cơ quan trực thuộc. Đảng ủy cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố đã bám sát vào Nghị quyết của Thành ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội thành phố và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đã chủ động đề ra các biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2013 – 2015.

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến – UV. BTV Đảng ủy cơ quan

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

* Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố rút ra bài học kinh nghiệm:

Phải quán triệt sâu sắc, triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo xây dựng chương trình hành động, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, phải kiên quyết, bám sát mục tiêu cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, động viên kịp thời.

Xác định đúng vị trí, vai trò, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ; giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; xác định công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên là nhiệm vụ then chốt, lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Trong hoạt động phải bám sát quy chế và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện; chú ý xây dựng và thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động.

Chăm lo xây dựng, củng cố đoàn kết, mở rộng dân chủ, phát huy và tập hợp trí tuệ tập thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện xử lý những vấn đề nảy sinh; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên có sai phạm, thiếu trách nhiệm .

* Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan đề ra các biện pháp khắc phục như sau:

– Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo quy chế.

– Tăng cường công tác kiểm tra giám sát kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm của các chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

– Chỉ đạo các chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng độ ngũ đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo việc đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và đoàn thể chính trị – xã hội theo kết luận 62 của Bộ Chính trị.

– Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình, đảm bảo kỷ luật nghiêm trong Đảng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nêu gương trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Phát biểu chỉ đạo Đại hội

– Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng Đảng bộ Cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò hạt nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, …

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan

Mặt trận, đoàn thể thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy cơ quan; bầu 4 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thành phố Quy Nhơn lần thứ XIII.

Ngọc Tưởng

Các chi bộ chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí đại biểu dự đại hội


Chi bộ cơ quan Mặt trận thành phố

Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố

Chi bộ cơ quan Cựu chiến binh thành phố

Chi bộ cơ quan Hội LHPN thành phố

Chi bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố

Chi bộ cơ quan Thành Đoàn Quy Nhơn

Những tin mới hơn

Scroll to Top