Đảm bảo chất lượng Đại hội Công đoàn cơ sở

Đảm bảo chất lượng Đại hội Công đoàn cơ sở

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 là đợt chính trị sâu rộng, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn thành phố. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm cùng tinh thần nhiệt huyết của cán bộ công đoàn, sự đồng thuận của lực lượng đoàn viên, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn thành phố đã và đang diễn ra với không khí sôi nổi, trang trọng theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.

Với mục tiêu Đại hội công đoàn là thực sự đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên công đoàn, người lao động, thời gian qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã tập trung lãnh đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức đại hội CĐCS theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Theo đó, Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn, đáp ứng với sự phát triển của lực lượng lao động và quan hệ lao động trong giai đoạn hiện nay; tăng cường tập hợp người lao động và phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực sự là trung tâm đoàn kết, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động.

Chương trình văn nghệ 

Tính đến cuối tháng 3, đã có gần 150 CĐCS/274 CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố tổ chức Đại hội đảm bảo đúng quy trình theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đến nay, việc tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 trên địa bàn thành phố đang diễn ra đúng chỉ đạo và kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố. Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Thành ủy viên, uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: Theo Kế hoạch của LĐLĐ thành phố, Đại hội Công đoàn các cấp thành phố được tiến hành trong năm 2023, trong đó CĐCS hoàn thành đại hội trước ngày 31/5và Đại hội Công đoàn thành phố dự kiến diễn ra trong tháng 7. Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp thành phố nhiệm kỳ 2023 – 2028, LĐLĐ thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ những nội dung về Đại hội Công đoàn cho các đơn vị trực thuộc, gồm: Nội dung, chương trình đại hội; công tác chuẩn bị đại hội; công tác nhân sự ban chấp hành, UBKT CĐCS; hồ sơ báo cáo trước và sau đại hội; xây dựng các văn bản phục vụ đại hội… Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội như ban hành văn bản hướng dẫn CĐCS nội dung khẩu hiệu, hình thức tuyên truyền, tăng cường đăng tải các tin, bài viết về Đại hội CĐCS hướng tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trong CNVCLĐ và tổ chức công đoàn toàn thành phố.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố chỉ đạo Đại hội tại các CĐCS trực thuộc

Nhìn chung, CĐCS các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, chuyên môn về công tác tổ chức đại hội công đoàn. Từ đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đều nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm của Ban Chấp hành CĐCStrong việc chủ động chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức đại hội, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, quy trình nhân sự thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của LĐLĐ thành phố; công tác bầu cử diễn ra đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc; việc chuẩn bị địa diểm, trang trí, khâu tổ chức đảm bảo chỉnh chu, trang trọng, nghiêm túc.Đại hội CĐCS đã xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp thành phố trong nhiệm kỳ mới.

 

Đại hội lựa chọn cán bộ công đoàn đủ năng lực, tâm huyết

Với sự hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát, trách nhiệm của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, tin rằng, việc tổ chức Đại hội CĐCS được tiến hành chu đáo, bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ đề ra, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ X.Mục tiêu lớn nhất của Đại hội các cấp công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 là làm cho đoàn viên công đoàn tin tưởng tổ chức Công đoàn luôn làm những việc tốt hơn cho người lao động, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top