Học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

         Vừa qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tổ chức cho 700 cán bộ công đoàn các cấp công đoàn thành phố tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Bình Định và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối trực tuyến tới 143 điểm cầu ở LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và một số CĐCS trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị
Đ/c Nguyễn Thị Hoài Mộng Thủy – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố trao đổi một số nội dung tại hội nghị

          Tại thành phố, Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu LĐLĐ thành phố và 13 điểm cầu các công đoàn cơ sở trực thuộc.

        Tại hội nghị, các bộ công đoàn các cấp thành phố được quán triệt một số nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Bình Định và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 và nội dung chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028… Đồng thời, làm bài thu hoạch bằng hình thức quét mã QR để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến một số nội dung cơ ban trong các Nghị quyết.

Cán bộ công đoàn các cấp thành phố làm bài thu hoạch bằng hình thức quét mã QR

        Hội nghị học tập là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn các cấp thành phố, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động, từ đó thống nhất ý chí và hành động, phát huy tinh thần sáng tạo trong công tác, đưa các Nghị quyết đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top