Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn năm 2017

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn năm 2017

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Ngày 10/02, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2017 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017.

 

Năm 2016, đoàn viên, cán bộ, công chức Cục Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn đã nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ, báo cáo công khai tài chính của cơ quan năm 2016; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; dự thảo bổ sung các Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế trang bị, quản lý và sử dụng tài sản công… Tại hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức Cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn đã thảo luận, góp ý các dự thảo cho phù hợp với tình hoạt động thực tế của đơn vị trong năm 2017 đạt kết quả cao hơn.

Đ/c Đỗ Đức Hùng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng điều hành thảo luận tại hội nghị

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua, thông qua Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn năm 2017. Phát huy những kết quả đạt được, đoàn viên, cán bộ, công chức cơ quan Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong năm 2017.

Nguyễn Trọng Tài

Những tin mới hơn

Scroll to Top