Liên đoàn lao động thành phố Quy Nhơn 3 năm liên tiếp được bình chọn đơn vị dẫn đầu

Liên đoàn lao động thành phố Quy Nhơn 3 năm liên tiếp được bình chọn đơn vị dẫn đầu

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Sáng ngày 05.01.2016, tại thành phố Quy Nhơn, Cụm thi đua số 2 gồm các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố trực thuộc LĐLĐ tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Văn Thanh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Trần thị Như Hoa – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan Mặt trận, đoàn thể thành phố; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch và chuyên viên của 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 2, gồm: LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, LĐLĐ thị xã An Nhơn, LĐLĐ các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh và Vĩnh Thạnh. 

Quang cảnh hội nghị

Chủ trì điều hành hội nghị

Đ/c Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, Trưởng cụm thi đua

và Đ/c Cao Thị Chinh – Chủ tịch LĐLĐ huyện Tây Sơn, Phó Cụm thi đua

Năm 2015, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố trong Cụm thi đua đã chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên và CNVCLĐ. Tích cực chăm lo và bảo vệ có hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vững mạnh. qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đã đề ra.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng và nhiệm vụ năm 2016 của Cụm thi đua số 2 gồm 8 nhiệm vụ trọng tâm như:

1. Công tác tham gia quản lý; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; hoạt động xã hội của tổ chức công đoàn

– Tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật có liên quan; chủ động đề xuất triển khai Luật BHXH năm 2014, Luật ATVSLĐ, quy định lương tối thiểu vùng mới…

–  Tham gia với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ và tổ chức đối thoại theo quy định. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình về nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện TULĐTT; phát huy vai trò tốt vai trò giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị.

– Thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại DN. Tổ chức tập huấn về đối thoại định kỳ, thương lượng ký kết TULĐTT; tổ chức đối thoại giữa LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan chế độ, chính sách đối với người lao động như: việc chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở, tổ chức HN NLĐ, thực hiện công tác ATVSLĐ… Chủ động tham gia cùng các DN chăm lo đời sống NLĐ.

– Phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động, công tác ATVSLĐ ở các cơ quan, đơn vị, DN nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chuyên đề trọng tâm nhằm hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia và thực hiện tốt chính sách pháp luật tại cơ sở. 

– Phối hợp thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, chế độ, chính sách đối với người lao động; tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN năm 2016, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” và Hội thi ATVSV giỏi lần thứ 5; tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 5b của Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh công tác bảo hộ lao động; kiện toàn mạng lưới ATVSV cơ sở; tổ chức tập huấn ATVSLĐ.

– Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tương thân, tương ái trong CNVCLĐ: Tổ chức vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội từ thiện và Quỹ Mái ấm công đoàn Bình Định; tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực đến đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và CNVCLĐ khó khăn, bị TNLĐ, gia đình ngư dân gặp nạn, khó khăn.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục :

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của tổ chức công đoàn. Đặc biệt tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các địa phương, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Bình Định và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tiếp tục thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bình Định; giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đảng, giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

– Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNLĐ khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI, trọng tâm là pháp luật lao động và pháp luật công đoàn, tiếp tục triển khai có hiệu quả “Ngày Pháp luật”.

-Tiếp tục triển khai Kết luận 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ươngvề tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

– Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Kế hoạch thực hiện Kết luận 79 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20 về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 về công tác dân vận trong tình hình mới.

– Tiếp tục thực hiện tổ chức các hoạt động trong Tháng Công nhân; các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015; đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể dục thể thao ở cơ sở.

3. Công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động.

– Các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới”…; phát động các đợt thi đua cao điểm lập chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử trong năm 2016.

– Nâng cao chất lượng hoạt động các cụm thi đua, tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai Quy chế Thi đua, khen thưởng mới của LĐLĐ tỉnh; thực hiện tốt công tác khen thưởng, xây dựng điển hình, nhân tố mới. Xét và công nhận danh hiệu Gia đình CNVCLĐ thành đạt; đăng ký và đề gắn biển công trình sản phẩm tiêu biểu và đề nghị công nhận  tài lao động sáng tạo năm 2016.

4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh

– Tiếp tục thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018” gắn với Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”, Nghị quyết 6a của Tổng Liên đoàn về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”.Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn hoạt động cho các CĐCS, nhất là các CĐCS DN khu vực ngoài nhà nước. Thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp.

– Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh thông qua việc triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; Chỉ thị12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét, kết nạp…

5. Công tác kiểm tra công đoàn

– Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06b của Tổng  Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn”. Tổ chức triển khai chương trình kiểm tra công đoàn năm 2016. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra thực hiện nghị quyếtđại hội công đoàn các cấp; việc thu, chi, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp và cấp dưới, nhất là ở khu vực ngoài nhà nước.

– Tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ, phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật cho người lao động.

6. Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động

– Tổ chức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho nữ CNVCLĐ về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ CNH – HĐH; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ”; về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam… ; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ; tham gia giám sát, kiểm tra việc chấp hành luật pháp, chính sách đối với lao động nữ.

– Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công và ban nữ công công đoàn các cấp; quan tâm công tác cán bộ nữ.

– Nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,tổ chức biểu dương “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”. 

7. Công tác tài chính công đoàn

-Thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn; kiểm tra đốc công tác thu, chi, trích nộp; quản lý tài chính công đoàn đối với công đoàn cơ sở.Nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tiết giảm chi hành chính.

– Tăng cường các biện pháp phối hợp với các ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.

8. Công tác chỉ đạo thực hiện

– Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phươngvà cơ sở, hướng vào mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phươngđáp ứng được nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

– Chỉ đạo kịp thời  phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Rà soát, tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tổng Liên đoàn. Tăng cường cán bộ đi cơ sở; hướng dẫn, chỉ đạo, nắm bắt, đề xuất biện pháp giải quyết những yêu cầu ở cơ sở. Tổng hợp các mô hình, cách làm hiệu quả từ thực tiễn để khen thưởng, nhân rộng.

– Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành; thường xuyên nắm bắt tình tình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng thông tin; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của BCH công đoàn các cấp; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tính năng động sáng tạo của các cấp và cán bộ công đoàn.

Đ/c Trần Văn Thanh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn
phát biểu tại hội nghị
Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định
phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận và biểu dương các LĐLĐ trong Cụm thi đua số 2 đã tiếp tục duy trì kết quả đạt được trong nhưng năm qua và có sự nổ lực phấn đấu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quan trọng thực hiện nghị quyết của LĐLĐ tỉnh năm 2015. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian đến, các LĐLĐ thuộc Cụm thi đua đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua và tập trung các chủ đề, tiêu chí cụ thể, nâng cao chất lượng công tác thi đua. Cần xác định trọng tâm và xây dựng các tiêu chí, nội dung và mô hình phong trào thi đua. Tích cực chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; Chú trọng hơn nữa công tác phát triển đoàn viên mới; Tập trung công tác kiện toàn tổ chức cán bộ; duy trì sinh hoạt định kỳ của CĐCS các cấp…

Theo kết quả công tác kiểm tra, đánh giá và xếp loại thi đua của LĐLĐ tỉnh năm 2015, Kết quả: có 6/6 đơn vị xếp loại Vững mạnh (đạt 100%), trong đó xét bình chọn danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc” LĐLĐ thành phố Quy Nhơn (đạt 100%) và LĐLĐ huyện Tây Sơn (đạt 75%). Với thành tích nổi bật toàn diện trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ, Hội nghị đã thống nhất cao bầu chọn LĐLĐ thành phố Quy Nhơn là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 2 và đề nghị LĐLĐ tỉnh Bình Định tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2015. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn được bình chọn là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua.

Tại hội nghị nhất trí bầu LĐLĐ huyện Vân Canh làm Cụm trưởng và LĐLĐ thị xã An Nhơn làm Phó trưởng Cụm thi đua số 2 để điều hành, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2016.

Hoa Khá

Những tin mới hơn

Scroll to Top