Liên đoàn Lao động TP. Quy Nhơn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong CNVCLĐ

Liên đoàn Lao động TP. Quy Nhơn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong CNVCLĐ

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ là một nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục, những năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong CNVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức công đoàn; động viên CNVCLĐ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích cực lao động sản xuất, tham gia phòng chống và đẩy lùi tệ nạn xã hội, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của thành phố.

 

* Đa dạng công tác tuyên truyền cấp thành phố

Năm 2014, LĐLĐ thành phố chỉ đạo Công đoàn giáo dục thành phố và các CĐCS trực thuộc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Hiến pháp 2013, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Biển Việt Nam, Luật ATGT và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Vận động CNVCLĐ tiếp tục phát huy dân chủ, thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; xây dựng lối sống lành mạnh, phòng tránh các tệ nạn xã hội…; tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên. LĐLĐ thành phố đã đổi mới công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ, điển hình như: Tuyên truyền trên Website công đoàn Quy Nhơn, Website công đoàn Bình Định, Tạp chí Công đoàn Bình Định và Đài truyền thanh thành phố; tổ chức các Hội nghị tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; Hội nghị học tập quán triệt & triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ XIII, IX Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI), Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chương trình Gameshow “Giờ thứ 9”… LĐLĐ thành phố đã thành lập Website Công đoàn Quy Nhơn nhằm đổi mới và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền của các cấp công đoàn và CNVCLĐ thành phố, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó lồng ghép nhiều nội dung tuyên truyền sâu sắc, ý nghĩa.

Bên cạnh đó, các hoạt động VHVN – TDTT trong CNVCLĐ cũng được đặc biệt chú trọng, đã có 17 hoạt động văn nghệ, thể thao cấp thành phố được tổ chức, tiêu biểu như: Giải cờ tướng, bida, cầu lông, Ngày hội CNVCLĐ; Hội thi “Giọng hát hay CNVCLĐ thành phố”, Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hát về Điện Biên”, “Hát về công nhân”, chương trình văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm… Các cụm thi đua CĐCS tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi tiêu biểu như: Cụm thi đua số 5, 8 tổ chức giao hữu bóng đá mini; Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  giải đấu giao hữu bóng chuyền nam ở cụm thi đua số 4 và nhiều hoạt động khác được diễn ra liên tục, sôi nổi trong các cấp công đoàn thành phố đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia… Đồng thời, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn tham gia đầy đủ các hoạt động do cụm thi đua và LĐLĐ tỉnh tổ chức.

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/103nu50cm11sfvpzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/c8a4t0q9t958zn5zg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/x0qfkcnbslj28xyzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/ll46ihazj3970nszg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/dl3sd893fdyzut9zg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/4mbmunramkrz525zg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/jjij0r9e4vxawg9zg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/087p31dii8453dvzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/xdcfr1uwl98l0wwzg.jpg

* Sôi nổi các hoạt động cấp cơ sở

Trong năm qua, Các CĐCS trực thuộc tổ chức tuyên truyền theo nội dung, kế hoạch hướng dẫn của LĐLĐ thành phố. Các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức và phối hợp tổ chức 578 đợt tuyên truyền cho hơn 10 ngàn lượt CNVCLĐ học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và các văn bản, Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho hơn 15 ngàn lượt CNVCLĐ. Tổ chức và phối hợp tổ chức 73 hoạt động VHVN – TDTT, nâng cao đời sống tinh thần kết hợp với công tác tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ thành phố.

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/v33z476mib47v7dzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/hcyk8xnnwpqorwfzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/hr4qoulrez2qo0tzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/y3godsanl2m41znzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/ac8f8cyt9y7hj1dzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/50y2sj5m4lotw5ozg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/aq4y0tyc6cvsrvyzg.jpg

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/ppphh0lf7ye30j9zg.jpg

Các CĐCS đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với từng loại hình cơ sở  và thiết thực tiêu biểu như: Tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về “Công đoàn Việt Nam – 85 năm xây dựng và phát triển” trong CNVCLĐ có 1.896 bài dự thi; CĐCS cơ quan chính quyền thành phố tổ chức Hội thi “ Giọng hát hay”, CĐCS Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn tổ chức Hội thao truyền thống trong CNLĐ; CĐCS Công ty TNHH Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tổ chức giải thi đấu bóng chuyền CNLĐ, CĐCS phường Trần Hưng Đạo tổ chức hội thi ẩm thực… đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ tại các đơn vị. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa được duy trì thường xuyên, nhiều cơ quan, đơn vị được xét công nhận và giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa” trong nhiều năm liền. Từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngày càng nổi bật và hiệu quả.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ thành phố đã nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống giai cấp công nhân, tích cực lao động, công tác góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của thành phố.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top