Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/cwu8vcqwm2zzd8xzg.jpg

Cụm thi đua số 2 trực thuộc LĐLĐ tỉnh Bình Định gồm LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, LĐLĐ thị xã An Nhơn và LĐLĐ các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh. Năm 2014, Cụm thi đua đã chủ động triển khai quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của công đoàn từng huyện, thị xã, thành phố; bám sát chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu của Cụm đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của LĐLĐ tỉnh.

 

 

Trong năm qua, Cụm thi đua số 2 đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố đã có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để hiệu quả công tác đi vào những nội dung thiết thực như: kiểm tra, giám sát có hiệu quả việc thi hành các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, CNVCLĐ; đảm bảo Quy chế dân chủ ở cơ sở và nâng cao hiệu quả việc ký kết TƯLĐTT; tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở; phát động sâu rộng và hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt việc bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ.

Phong trào VHVN – TDTT được LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố quan tâm và tổ chức đa dạng, sôi nổi. Công tác phát triển đoàn viên, phát triển CĐCS được chú trọng, trong năm qua, Cụm thi đua đã phát triển mới 1.386 đoàn viên, thành lập mới 08 CĐCS, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú sang đảng xem xét và đã có 470 đoàn viên được kết nạp vào đảng. Công tác xã hội từ thiện được Cụm triển khai thực hiện thường xuyên với tổng số tiền  ủng hộ hơn 4,5 tỷ đồng. Nhìn chung, hoạt động công đoàn của Cụm thi đua số 2 ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/14pmq15vmc1mfbnzg.jpg
https://congdoanquynhon.org.vn/wp-content/uploads/2023/07/l1on92ehwaqwjhvzg.jpg
Chương trình Gemashoww tìm hiểu hiểu kiến thức pháp luật

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn: đã bám sát vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, vận động CNVCLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, thi đua trong công tác và LĐSX hiệu quả, gắn với việc tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh. LĐLĐ thành phố Quy Nhơn vinh dự được Cụm bầu chọn là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 2, được LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2014 và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc trong năm.

LĐLĐ thị xã An Nhơn: đẩy mạnh công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; vận động đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực kế hoạch thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của thị xã năm 2014.

LĐLĐ huyện Tuy Phước: tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, thi đua liên kết phục vụ nông nghiệp, phát triển nông thôn; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chương trình nông thôn mới; chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa. Công tác chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ được tăng cường; vai trò tổ chức công đoàn trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị ngày rõ nét.

LĐLĐ huyện Tây Sơn: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho CNVCLĐ; tổ chức sôi nổi các hoạt động VHVN – TDTT; các phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu và thực chất; công tác phát triển CĐCS và kết nạp đoàn viên mới vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; quan hệ lao động và thực hiện pháp luật lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, được LĐLĐ tỉnh đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua chuyên đề tuyên truyền giáo dục năm 2014.

LDLĐ huyện Vĩnh Thạnh: các cấp công đoàn trên địa bàn huyện thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nhiều mô hình mới, phong phú, thiết thực được triển khai thực hiện; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập xây dựng công đoàn vững mạnh; chăm lo và bảo vệ có hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện Vân Canh: với sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong huyện đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Trong công tác chỉ đạo, LĐLĐ huyện Vân Canh đã bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy và công đoàn cấp trên, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể, từ đó phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong huyện đã sự phát triển vượt bậc.

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Cụm thi đua số 2 quyết tâm khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2015.

Đăng khoa

Những tin mới hơn

Scroll to Top