Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn, những năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã chú trọng đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS, nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ công đoànđủ về số lượng, bảo đảm về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng…,đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hàng năm, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn triển khai và chỉ đạo các CĐCS xây dựng, thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Về nội dung các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, LĐLĐ thành phố chú trọng vào những nội dung trọng tâm, thiết thực, như: một số nội dung cơ bản về Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; hoạt động của CĐCS (chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của CĐCS, nhiệm vụ và phương pháp làm việc của chủ tịch CĐCS…); nhiệm vụ của tổ chức công đoàn về hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; công tác thi đua, tuyên giáo, nữ công, kiểm tra, tài chính công đoàn, giải quyết và tham gia giải quyết các chế độ liên quan đến người lao động… Công đoàn thành phố luôn quan tâm dành nguồn kinh phí phù hợp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cán bộ CĐCS; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ CĐCS; khuyến khích, động viên cán bộ công đoàn phấn đấu tự học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiêp vụ, bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ CĐCS cho hơn 550 cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Ủy viên BCH phụ trách công tác kiểm tra công đoàn và kế toán công đoàn thuộc các CĐCS khối trường học, khối hành chính sự nghiệp và khối doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ thành phố. Nội dung tập huấn nhằm tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác và phương pháp hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS. Trong đó, tập trung các nội dung trọng tâm: giới thiệu một số nội dung cơ bản về Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và một số văn bản hướng dẫn hoạt động của tổ chức công đoàn; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tài chính CĐCS; hướng dẫn nghiệp vụ về công tác kiểm tra công đoàn; hướng dẫn, triển khai một số nội dung về công tác tổ chức, công tác văn phòng và công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn…; những nội dung trọng tâm, liên quan trực tiếp, cụ thể đến quyền và lợi ích của người lao động gắn với hoạt động công đoàn của các CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố truyền đạt nội dung tập huấn

Bà Phạm Thị Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cho cán bộ công đoàn thành phố được cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, cũng là dịp để cán bộ CĐCS trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, từ đó xây dựng phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, LĐLĐ thành phố chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn theo từng nhóm đối tượng để có những nội dung và phương pháp theo xác với yêu cầu thực tiễn trong công việc”. Nhìn chung, từ việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS, trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn ngày một được nâng cao, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CĐCS được nâng lên rõ rệt. Qua đó, cán bộ CĐCS chủ động chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp đặc thù của đơn vị để tổ chức hoạt động; thực hiện tốt các quy chế hoạt động ở cơ sở, kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong đơn vị.Nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới, phù hợp với từng loại hình cơ sở, hoạt động có hiệu quả, tạo sự tin tưởng, chỗ dựa cho NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đỗ Văn Định cho biết:Phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ CĐCS ngày càng có nhiều đổi mới, nhất là chú trọng phương pháp đào tạo tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phát huy tính tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của cán bộ công đoàn; đồng thời tăng cường việc trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên để cán bộ CĐCS có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức, ứng dụng vào thực tế công tác đạt hiệu quả cao hơn. Thông qua việc đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công đoàn được nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn, từ đó đưa hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn ngày càng vững mạnh.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top