Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động

Với mục tiêu bảo vệ an toàn cho người lao động (NLĐ), góp phần quan trọng vào việc phát triển sản xuất và nâng cao đời sống xã hội, những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đã phát huy vai trò của tổ chức công đoàn với công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tham gia xây dựng và triển khai các giải pháp thực hiện ATVSLĐ nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

 

Đến nay, công tác ATVSLĐ được các CĐCS doanh nghiệp chú trọng phối hợp tổ chức thực hiện, phân công cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia công tác ATVSLĐ, thành lập ban hoặc hội đồng BHLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho CNVCLĐ, ĐVCĐ thực hiện các quy định, chế độ chính sách về BHLĐ như: Bộ Luật lao động sửa đổi năm 2012 trong đó có quy định về ATVSLĐ; Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ CNH – HĐH và hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 5b/NQ-BCH của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới giai đoạn 2011 – 2015” … Việc chú trọng xây dựng và thực hiện quy chế, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được NLĐ tích cực tham gia và tự giác thực hiện. Qua đó, các đơn vị, doanh nghiệp (DN) đã có những biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện phong trào “Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong CNLĐ và chủ sử dụng lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ, nâng cao hiệu quả năng suất lao động.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATVSLĐ và PCCN

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn chú trọng việc xây dựng chương trình phối hợp với các ngành chức năng và chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các công ty, DN trên địa bàn; hướng dẫn các CĐCS hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ – PCCN lần thứ 17 – năm 2015” và tăng cường phối hợp tự kiểm tra ATVSLĐ – PCCN tại các đơn vị. Qua đó, các cấp công đoàn thành phố đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, NLĐ đối với công tác ATVSLĐ – PCCN; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc hướng tới “xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”, góp phần ổn định và phát triển kinh tế – xã hội thành phố bền vững. Trong quý I năm 2015, LĐLĐ thành phố tham gia đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp tổ chức kiểm tra về tình hình thực hiện Bộ luật Lao động và công tác ATVSLĐ – PCCN tại 10 DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, các CĐCS trên địa bàn phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ những thông tin liên quan đến văn hóa an toàn, văn hóa phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong cơ quan, đơn vị, DN. Qua công tác kiểm tra, đã nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của người sử dụng lao động trong việc tuân thủ các quy trình, quy phạm nhằm đảm bảo ATVSLĐ nơi làm việc, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghệp, cháy nổ. Tuy nhiên, việc thực hiện tại các đơn vị, DN có quy mô nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn còn thiếu sót một số nội dung theo quy định như: chưa có giải pháp khả thi về các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, không trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ; không có phương án PCCC theo quy định; không lập kế hoạch ATVSLĐ… Sau các đợt kiểm tra, công tác ATVSLĐ đã từng bước được chấn chỉnh và nâng cao chất lượng. Điều kiện, môi trường làm việc của NLĐ được cải thiện; các yếu tố nguy hiểm, độc hại được khắc phục dần. Chính từ những việc làm nghiêm túc, thiết thực của các cấp công đoàn thành phố, công tác ATVSLĐ ngày càng đi vào nề nếp và trở thành hoạt động thường xuyên của đơn vị, DN.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “Việc thực hiện ATVSLĐ – PCCN là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động và NLĐ trong các đơn vị, DN; tổ chức công đoàn thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với chính quyền, các ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, tạo dựng môi trường làm việc an toàn cho NLĐ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đưa công tác ATVSLĐ trên địa bàn thành phố ngày càng có những chuyển biến tích cực”.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top