Quy Nhơn xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

Quy Nhơn xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

Nhận thức sâu sắc về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn (CĐ), thời gian qua, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp CĐ thành phố Quy Nhơn không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng đi đầu có nhiều đóng góp trong sự phát triển KT-XH của thành phố và sự nghiệp CNH-HĐH tỉnh Bình Định. Với vai trò và trách nhiệm của tổ chức CĐ, các cấp CĐ thành phố đã phối hợp chính quyền, phát động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được đông đảo CNVCLÐ hưởng ứng tham gia, góp phần đem lại những hiệu quả KT – XH quan trọng.

 

LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở và người lao động

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và các cấp CĐ cả nước,ngay từ đầu năm, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo các Cụm thi đua, CĐCS trực thuộc và phong trào CNVCLĐ thành phố triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm, nhất là hoạt động nhân dịp Tết Kỷ Hợi, Tháng Công nhân. Chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp NLĐ được chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong các doanh nghiệp.Các phong tràothi đua được tổ chức sâu rộng lập tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ thành phố đã triển khai đến các Cụm thi đua và CĐCS trực thuộc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp với chính quyền, chuyên môn, chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt tỷ lệ 100%, Hội nghị NLĐ đạt tỷ lệ 71,18%,  thành lập 8 CĐCS (1 trường mầm non và 7 doanh nghiệp ngoài nhà nước); kết nạp mới 244 đoàn viên, có 34 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Các cấp CĐ thành phố đã tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 5.300 suất quà, trị giá trên 3,5 tỷ đồng cho CNVCLĐ. Công tác tuyên truyền, giáo dục được chú trọng, phong trào thi đua ngày càng sôi nổi, hiệu quả, tổ chức đa dạng các hoạt động VHVN – TDTT phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở.

Đ/c Đỗ Văn Định – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn

tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Ông Đỗ Văn Định – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Quy Nhơn cho biết: “CĐ thành phố chỉ đạocác cấp CĐ tổ chức các hoạt động thiết thực để NLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn; phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả. Động viên đoàn viên và NLĐ phát huy truyền thống thi đua ái quốc, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ở cấp thành phố, LĐLĐ sẽ tổ chức gặp mặt cán bộ CĐ thành phố qua các thời kỳ và biểu dương, khen thưởng cán bộ là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS tiêu biểu”. Nhìn chung, nội dung hoạt động CĐ trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào trọng tâm, hình thức tổ chức từng bước được đổi mới, hướng trọng tâm về chăm lo NLĐ, kịp thời thích ứng điều kiện cuộc cách mạng 4.0. Năm 2019 cũng là năm đầu tiên Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là CPTPP) có hiệu lực, do đó, LĐLĐ thành phố xác định rõ những điểm mạnh, hạn chế còn tồn tại, những thuận lợi, khó khăn trong giai đoạn mới để sớm khắc phục, tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐ. Các cấp CĐ thành phố tiếp tục quan tâm các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, trong đó coi trọng việc xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; tăng cường tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng CNVCLĐ, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập mới CĐCS, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Công đoàn thành phố chỉ đạo các cấp CĐ trực thuộc cần phải chủ động trong tổ chức hoạt động và đề ra các giải pháp thực hiện để đổi mới toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước cũng như của tổ chức CĐ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra của năm 2019, tạo động lực thúc đẩy phong trào CNVCLĐ trong những năm tiếp theo..

Bước vào thời kỳ đổi mới hội nhập, trước tình hình mới có nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi cần phải tiếp tục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức CĐthành phố thật sự vững mạnh để đáp ứng yêu cầu mới; tiếp tục nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT – XH, góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn phát triển bền vững.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top