“Tháng công nhân” hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

“Tháng công nhân” hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

“Tháng công nhân” là tháng cao điểm đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ và là ngày hội của người lao động (NLĐ). Hoạt động này ngày càng được các cấp công đoàn thành phố chú trọng đẩy mạnh, thể hiện vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong toàn xã hội đối với công tác chăm lo đời sống NLĐ.

 
 
 
 
 
Chương trinh văn nghệ tháng công nhân

Nhằm nâng cao nhận thức và phát huy hơn nữa vai trò của giai cấp công nhân trong xây dựng đất nước và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, nhiều năm qua, LĐLĐ thành phố Quy Nhơn triển khai và chỉ đạo hoạt động “Tháng công nhân” của các cấp công đoàn trên địa bàn diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả, phát huy công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Để “Tháng công nhân” thực sựhướng về cơ sở,vì lợi ích đoàn viên vàngười lao động,LĐLĐ thành phố Quy Nhơn đã xây dựng, phát động và chỉ đạo Công đoàn giáo dục thành phố, các CĐCS trực thuộc hưởng ứng tổ chức thực hiện triển khai sớm các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ; hướng về cơ sở gắn với việc quan tâm, nắm bắt tình hình tâm trạng, tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS… Các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được các cấp công đoàn thành phố đẩy mạnh và ngày càng đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả cao trong công tác, lao động sản xuất. Tổ chức tôn vinh, biểu dương CNVCLĐ tiêu biểu và tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn trao đổi, tọa đàm, giao lưu, sinh hoạt chuyên đề diễn ra sôi nổi và đa dạng. Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Quy Nhơn
tăng hoa và giấy khen CNVCLĐ tiêu biểu

Các hoạt động trong Tháng công nhân được các cấp công đoàn thành phố triển khai thiết thực, gần gũi và tạo sự gắn bó với đời sống đoàn viên, người lao động, thực sự trở thành những ngày hội của công nhân lao động. Năm 2017, thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ; đẩy mạnh hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động VHVN – TDTT; tổ chức đối thoại, tọa đàm với NLĐ tại doanh nghiệp, thiết thực nâng cao đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ… Tập trung phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo đời sống CNVCLĐ; động viên, cổ vũ đoàn viên, người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất với chất lượng, hiệu quả cao, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đóng góp tích cực công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Quy Nhơn ngày càng bền vững.

 
 
 
Một số hoạt động cụm thi đua

Phát huy kết quả đạt được, hoạt động “Tháng công nhân” đã, đang và tiếp tục diễn ra sôi nổi, thiết thực, thể hiện sự đồng hành mọi lúc, mọi nơi cùng với đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn thành phố trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ.Tuy nhiên, không chỉ riêng trong “Tháng công nhân”, hoạt động chăm lo cho công đoàn viên và NLĐ luôn được công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đây chính là nền tảng để phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố Quy Nhơn ngày càng sôi nổi và hiệu quả hơn.

Ánh Nguyệt

Những tin mới hơn

Scroll to Top