UBND thành phố Quy Nhơn triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách BHXH

UBND thành phố Quy Nhơn triển khai Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về cải cách chính sách BHXH

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email

UBND thành phố Quy Nhơn vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp “Chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội” liên ngành gồm: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động Thương binh & Xã hội, Phòng Kinh tế, Chi Cục thuế, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân trên địa bàn thành phố; tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Trung – Phó Giám đốc BHXH tỉnh, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Huỳnh Ngọc Hải, Trưởng phòng Việc làm & Giáo dục Thường xuyên Sở Lao động TB & XH và đại diện BHXH thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường, xã.

 

               Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Nguyễn Tiến Dũng phát biểu

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng nhiệm vụ phát triển đối tượng BHXH là thử thách lớn đối với các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể, đặc biệt là ngành Lao động – Thương binh và xã hội, ngành Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động, Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế và Hội Nông dân thành phố – những đơn vị tham gia ký kết chương trình phối hợp hôm nay, vì xuất phát điểm tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố còn thấp, chỉ đạt 25,19%, trong khi đó mặt bằng chung của cả nước là 30,2%.

Tại buổi Lễ, các đơn vị: Phòng Lao động – TB và XH, Bảo hiểm Xã hội, Chi cục thuế, Phòng Kinh tế, Liên đoàn Lao động và Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn đã  tiến hành ký kết Chương trình phối hợp liên ngành, đồng thời, UBND thành phố cũng giao Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT năm 2019 cho các UBND xã, phường và Bưu điện trên địa bàn thành phố.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp có sự chứng kiến các phòng, ban và UBND các phường, xã

Có thể thấy, việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành tại các địa phương về thực hiện cải cách chính sách BHXH theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH mà Ngành BHXH Bình Định đã đề ra, đồng thời tăng cường củng cố và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH đến người lao động, người sử dụng lao động và người dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Văn Nghiệp

Những tin mới hơn

Scroll to Top